Видео - 20 декември 2015 - 12:30 часа

Видео към лекцията "Урок - 20 декември 2015г." от курса Алгоритмично Програмиране второ ниво - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/v2iiTuBg4uk