Видео - 17 януари 2016г. - 12:30

Видео към лекцията "Урок - 17 януари 2016г." от курса Алгоритмично Програмиране второ ниво - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/PYcs7lq2iIs