Видео - 24 февруари 2016 - Евлоги

Видео към лекцията "SQL Data Definition Language " от курса Бази от данни и SQL.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/YYOlPYOxm9M