Видео - 23 февруари 2016 - Евлоги

Видео към лекцията "Structured Query Language (SQL)" от курса Бази от данни и SQL.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/p-Jy46lLMnA