Видео - 23 февруари 2016 - Евлоги

Видео към лекцията "Database Systems" от курса Бази от данни и SQL.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=KXk8ysdxU58