Видео - 23 февруари 2016 - Евлоги

Видео към лекцията "Database Modeling" от курса Бази от данни и SQL.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/eOVisRtPguc