Видео - 25 февруари 2016 - Евлоги

Видео към лекцията "Java Database Connectivity (JDBC)" от курса Бази от данни и SQL.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/5vut1rrrirM