Видео - 13 март 2016г

Видео към лекцията "Урок - 13 март 2016г" от курса Алгоритмично Програмиране второ ниво - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/Pn2Hiyn6EA8