Видео - 3 май - Коцето

Видео към лекцията "Масиви" от курса C# за напреднали (май 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=SXHZwAJ69Wc