Видео - 10 май 2016 - Коцето

Видео към лекцията "Бройни системи" от курса C# за напреднали (май 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=8JWwKg4OBjI