Видео - 5 май 2016 - Кристиян

Видео към лекцията "Многомерни масиви" от курса C# за напреднали (май 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=eC0-wrqP43g