Видео - 12 май 2016 - Коцето

Видео към лекцията "Използване на класове и обекти" от курса C# за напреднали (май 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=I9fXmwV3xko