Видео - 13 февруари 2015 - Ивайло

Видео към лекцията "Методи" от курса C# за напреднали (май 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=uubnWMTNEUE