Видео - 12 май 2016 - Кристиян

Видео към лекцията "Използване на класове и обекти" от курса C# за напреднали (май 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/HjItyKI4Fmc