Видео - 08 май 2016г.

Видео към лекцията "Урок - 15 май 2016г." от курса Алгоритмично Програмиране второ ниво - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/k6TZxS76O1c