Видео - 20.05.2016 - Иван Колев

Видео към лекцията "Низове и работа с низове (Strings)" от курса C# за напреднали (май 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=21Vr6SKpCDE