Видео - 25.05.2016 - Иван Колев

Видео към лекцията "Изключения (Exceptions) в C#" от курса C# за напреднали (май 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=e6rji4Qytms