Видео - 25.05.2016 - Иван Колев

Видео към лекцията "Работа с файлове в C#" от курса C# за напреднали (май 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=2eAuBf0rBII