Задача - TRES4 Numbers - Кристиян

Видео към лекцията "Подготовка за изпит" от курса C# за напреднали (май 2016).
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/KOVOnFU-Gr8