Видео

Видео към лекцията "Задача 9 - Архитект" от курса Април 2012 - Динамично оптимиране.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=t5wC6dzIVCo#t=639s