Видео

Видео към лекцията "Задача 8 - Врачка" от курса Април 2012 - Динамично оптимиране.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=t5wC6dzIVCo