Видео - 12 юни 2016г.

Видео към лекцията "Урок - 12 юни 2016г." от курса Алгоритмично Програмиране второ ниво - Явор Никифоров.
Адрес на видеото в YouTube: https://youtu.be/gnn34_9IV4s