Видео - Павел Колев

Видео към лекцията "Цикли" от курса JavaScript част 1 - март 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=vd4BtE-bVMc