Видео (част 3)

Видео към лекцията "Основи на микроконтролери, цифрови входове и изходи" от курса Април 2012 - Embedded Systems и Arduino.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=jhrqXPGlDZI