Видео

Видео към лекцията "Въведение в разработката с JavaScript" от курса Октомври 2012 - Уеб приложения с JavaScript.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=2xgIa7pOtiI