Видео

Видео към лекцията "Типове данни и променливи" от курса Октомври 2012 - Уеб приложения с JavaScript.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=5VFYIBzSGdY