Видео

Видео към лекцията "Използване на обекти" от курса JavaScript част 1 - март 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=RWox-AadgMQ