Видео

Видео към лекцията "Условни конструкции" от курса Октомври 2012 - Уеб приложения с JavaScript.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=7THNoepV6rE