Видео - 26 Ноември 2016 - Иван Колев

Видео към лекцията "Основи на Многонишковото програмиране в .NET" от курса Многонишково програмиране.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=egH8BHXWTRw&feature=youtu.be