Видео

Видео към лекцията "Обекти и ООП в JavaScript" от курса Октомври 2012 - Уеб приложения с JavaScript.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=GnetTQmwXb4