Детайли за трака Софтуерна академия - завършен сезон 7, 2016-2017

Successfully graduated season 7 of the Software Academy, 2016-2017

Задължителни дисциплини

Софтуерна академия - завършен сезон 7, 2016-2017

Изборни дисциплини