Информация за курса "Алго академия - Основи на комбинаториката"

В момента няма
активно издание на курса
В темата ще учим основи на комбинаториката в контекста на задачи за националната и международната олимпиада по информатика. Ще разгледаме някои комбинаторни примитиви като вариации, комбинации, пермутации, двоични вектори. Ще се научим на алгоритми за генериране на различни комбинаторни конфигурации с рекурсия и итеративно, как да броим обекти, които отговарят на определени условия и как да изчисляваме вероятности. След темата по традиция ще направим пробно състезание с награди, след което заедно ще обсъдим задачите и техните решения.

Настаняване

С любезното съдействие на Парк хотел Москва всеки месец запазваме места за настаняване в хотела на преференциална цена - 17 лв на човек за нощувка. Желаещите да ползват нощувката трябва да следват процедурата:
  • Регистрират се за участие в Училищната академия и посочват, че желаят да ползват настаняване (информацията използваме като статистика)
  • Свързват се с Парк хотел Москва, за да си запазят място, като посочват, че са от Училищната академия на Телерик на телефон: 02/971 10 24
  • Заплащат двете нощувки по банков път не по-късно от 3 работни дни преди настаняването
  • Носят бележката за направеното плащане със себе си

БАНКОВИ ДЕТАЙЛИ на Парк хотел Москва:
ЮРОБАНК И Ф ДЖИ Б-Я АД
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG60BPBI79421043858201