Информация за курса "Алго академия - Компютърна геометрия"

В момента няма
активно издание на курса
За да навлезем в основите на компютърната геометрия, ще ви представим понятията координати, вектори и точки в компютър и различните операции с тях: събиране, изваждане, векторно и скаларно произведение. Заедно ще разгледаме и основните геометрични трансформации – транслация, ротация и скалиране и ще видим как да ги имплементираме в нашите програми

Настаняване

Ученици и учители настанени в двойна икономична стая и настанени в туристически спални по 3,4 и 5-ма заплащат по 17.00 лева/легло без закуска. Желаещите да ползват нощувката трябва да следват процедурата:

  • Регистрират се за участие в Училищната академия
  • Ако желаят настаняване избират отметката "Искам настаняване", която се намира непосредствено до бутона "Запиши курса присъствено"
  • Свързват се с Парк хотел Москва, за да си запазят място, като посочват, че са от Училищната академия на Телерик на телефон: 02/971 10 24
  • Заплащат двете нощувки по банков път не по-късно от 3 работни дни преди настаняването
  • Носят бележката за направеното плащане със себе си

БАНКОВИ ДЕТАЙЛИ на Парк хотел Москва
ЮРОБАНК И Ф ДЖИ Б-Я АД
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG60BPBI79421043858201
Три имена