Информация за курса "[Архив, FMI] Уеб приложения с ASP.NET MVC"

В момента няма
активно издание на курса
Курс "Разработка на уеб приложения с ASP.NET MVC". Само за студенти от ФМИ (зимен семестър 2012/2013 г.). За повече информация вижте сайтовете:

Предходни издания на курса