Информация за курса "Бизнес умения за софтуерни инженери"

В момента няма
активно издание на курса
Oт 27 март 2013г. Софтуерната академия на Телерик стартира нов курс за бизнес умения за софтуерните инженери. Целта на обучението е да ви запознае с цялостната организация и структура на една технологична компания и да ви помогне да разберете своето място в нея. Всяка лекция се състои от теоретична част, практически примери и уъркшоп. Лектор на курса е Маргарита Антонова, анализатор "Бизнес системи" в Телерик.