Информация за курса "ИТ право за софтуерни инженери"

В момента няма
активно издание на курса
Независимо от езика на разработка или използваната технология софтуерните приложения са обект на правна защита. За да ви запознаем с термина "авторско право" и най-вече какви права и отговорности имате като разработчик на софтуер, организираме за вас семинар на тема "ИТ право за софтуерни разработчици". Семинарът ще ви запознае с различните правни аспекти при разработване на софтуерни приложения, с авторското право върху софтуер и бази данни и редица практически въпроси, свързани с тях.

Курсът няма да се записва - затова съветваме всички, които проявяват интерес, да се включат в присъственото обучение.

Начало 18:00 часа.