Информация за курса "Telerik Kendo UI"

В момента няма
активно издание на курса
На 28 юни в "Академията на Телерик" ще се проведе семинар за Telerik Kendo UI - една от най-богатите библиотека от инструменти за потребителски интерфейс и функционалности на JavaScript. По време на семинара ще се запознаете с основите на Telerik Kendo UI, който е  продукт на "Телерик" АД, и ще разберете как може да го включите в своите проекти. Обучението ще се проведе от 10:00 ч. до 14:00 ч. в зала Enterprise в нашия учебен център в София. То е отворено за курсисти от "Академията на Телерик" и външни посетители след регистрация тук. Подробна информация за семинара може да намерите на нашия информационен уебсайт.

Предходни издания на курса