Информация за курса "Детска академия"

В момента няма
активно издание на курса
Академията за деца е национална образователна инициатива на Телерик в рамките на Telerik Academy. Тя е насочена към ученици от 4-ти до 6-ти клас и цели да изгради базови знания по компютърното програмиране и да събуди интереса им към материята, както и да подготви следващите български шампиони по информатика.