Информация за курса "Мултиплатформени мобилни приложения с NativeScript"

В момента няма
активно издание на курса

Следващото издание на курс "Мултиплатформени мобилни приложения с NativeScript" ще стартира на 10 февруари 2016 г. и ще включва 5 целодневни лекции седмично. Лекциите се провеждат от понеделник до петък от 11:00 ч. в "Академията на Телерик". Курсът е отворен за онлайн обучение (присъствено само за курсистите в направление "Разработка на мобилни приложения" на "Академията на Телерик"). По време на курса ще се запознаете с платформата NativeScript на Telerik, a Progress Company. Подробна програма за обучението може да намерите на информационния ни уебсайт.