Информация за курса "Мобилни приложения за iPhone и iPad"

В момента няма
активно издание на курса

Следващото издание на курс "Мобилни приложения за iPhone и iPad" ще стартира на 20 януари 2016 г. и ще включва 5 целодневни лекции седмично. Курсът е отворен за онлайн обучение (присъствено само за курсистите в направление "Разработка на мобилни приложения" на "Академията на Телерик").  По време на курса ще се запознаете с програмните езици Objective-C и Swift, платформата за създаване на приложения за iPad и iPhone - Cocoa Touch и вградените функционалнисти на устройствата. Подробна програма за обучението може да намерите на информационния ни уебсайт.

20 Jan 2016 (Wednesday)

TopicDescriptionStarts atDuration
Course introductionIntroduction to the course, trainers, examination, projects11:000.5h
Introduction to SwiftHistory, Ida, Platforms, etc...11:301h
Swift fundamentalsData types, conditionals, loops, functions12:452h
Data structures in SwiftArrays, lists, dictionaries, sets16:001h
Platform SetupInstalling MAC OS X, xCode, etc...17:004h

21 Jan 2016 (Thusday)

TopicDescriptionStarts atDuration
Classes and Objects in SwiftCreating classes, properties, methods, fields, hidden and visible, class and object methods11:002h
Inheritance in SwiftCategories, extensions, inheriting classes14:002h
Platform Setup continuationInstalling MAC OS X, xCode, etc...16:004h

22 Jan 2016 (Friday)

TopicDescriptionStarts atDuration
Introduction to iOS DevelopmentThe platform, tools, etc...11:00
101 iOS ApplicationViewControllerView, Storyboards overview
Storyboards and seguesInteractions between views with Storyboards
Workshop StoryboardsCreating a simple UI with transitions