Информация за курса "Операционни системи (OS)"

В момента няма
активно издание на курса
Курсът по операционни системи и системна администрация е предназначен за софтуерни инженери, системни администратори, системни програмисти, мрежови инженери и ИТ специалисти, които желаят да добият задълбочени познания за начина, по който работят съвременните компютърни системи, операционните системи, които ги управляват (Windows, Linux, Android, iOS и други) и връзката между потребителския софтуер и хардуера. Курсът запознава участниците с фундаменталните принципи на операционните системи и ги въвежда в практическата системна администрация на системи базирани на Windows Server и Linux.

Предходни издания на курса