Информация за курса "Многонишково програмиране"

В момента няма
активно издание на курса

По време на семинара "Многонишково програмиране" ще се запознаете с основни концепции като Асинхронно, Паралелно и Конкурентно програмиране. Ще научите какво е приложението им при разбработката на софтуер, какви са основните проблеми, които можем да срещнем, как да ги избегнем и на каква цена.

Семинарът ще се проведе на 26 ноември 2016 г. от 10:00 ч. в зала Enterprise в учебния център на „Академията на Телерик“ в София.