Информация за курса "Училищна академия - Софтуерно инженерство и работа в екип"

В момента няма
активно издание на курса
Програмата включва: Качествен програмен код, основи на софтуерното инженерство, системи за управление на кода, инструменти за разработка, подготовка за НОИТ