Информация за курса "Училищна академия - Разработка на цялостни уеб приложения с PHP"

В момента няма
активно издание на курса
Освен предоставените теоретични знания (основи на уеб технологиите, ООП с PHP и изключения, работа с MySQL), се засяга и практическата разработка на уеб-базиран explorer за файлове и папки, както и създаване на релационна база данни с MySQL и phpMyAdmin.