Информация за курса "Software Quality Assurance - Part I"

В момента няма
активно издание на курса
Курсът „Осигуряване качеството на софтуера“ запознава учащите с основите на тестовия процес, различните техники и подходи при отделните видове тестване, както и с концепции и инструменти за автоматизирано тестване. Обучението е практически насочено и ще имате възможност да приложите знанията и уменията си в целия процес по управление на качеството, и да тествате различни приложения. Курсът се състои от три части като всяка от тях завършва с практически изпит и тест.

Архивни професии изискващи този курс