Информация за курса "Приложения за Windows"

В момента няма
активно издание на курса
По време на курса ще се научите да разработвате приложения за Windows Phone и Windows Store с маркъп езика XAML. Обучението ще започне на 11 ноември 2014 г., като лекциите ще се провеждат всеки ден. То е отворено за онлайн участие. Подробна информация за програмата на курса може да намерите на нашия информационен сайт.