Категория "Други"


Общи приказки - всякакви теми, които не са свързани с курсовете в академията за софтуерни инженери на Телерик


пуснат в Spam от yGaByGa (256 точки)пуснат в Spam от A.Vasilev (205 точки)