DateToInt Метод в Java


0

Здравейте. 

Някой може ли да ми помоге да напиша метод в Java, който да преобразува дата(време) от низ в "Date" тип

public Date DateToInt(String date)
{
 
??????
 
return ???
}
 
 

 
Отговори0
Не ти е необходимо да си го пишеш сам - вече има готови библиотеки в Java (както и в другите езици), които автоматично го правят.
Погледни тук:
http://docs.oracle.com/javase/tutorial/datetime/iso/format.html
и тук:
http://www.mkyong.com/java/how-to-convert-string-to-date-java/
Също така според мен си сложил неподходящо име на метода - DateToInt предполага, ще обръщаш от Date към int. По-подходящо име би било StringToDate или ParseStringToDate или нещо подобно.

от gallumbits (2371 точки)


1

Ето и едно нагледно примерче от stackoverflow

String string = "January 2, 2010";
Date date = new SimpleDateFormat("MMMM d, yyyy", Locale.ENGLISH).parse(string);

 


от Nikolay_Radkov (2911 точки)