Как да изкарам данните от сензор на лаптоп


0
Здравейте,
Може ли някой да обясни как  бих могъл да достъпя данните от сензорите на лаптопа и да ги изведа на конзолата например в console application. Искам да покажа например температура на цпу...Отговори1
https://stackoverflow.com/questions/29607595/c-sharp-cpu-and-gpu-temp0

имам вече собствено решение: 

// Gets temperature info from OS and prints it to the console // Very useful video https://www.youtube.com/watch?v=c1In6NbJt5E PerformanceCounter perfCount = new PerformanceCounter("Processor", "% Processor Time", "_Total"); PerformanceCounter tempCount = new PerformanceCounter("Thermal Zone Information", "Temperature", @"\_TZ.THRM"); while (true) { Console.WriteLine("Processor time: " + perfCount.NextValue() + "%"); // -273.15 is the conversion from degrees Kelvin to degrees Celsius Console.WriteLine("Temperature: {0} \u00B0C", (tempCount.NextValue() - 273.15f)); Thread.Sleep(1000); }

PerformanceCounter  е от System.Diagnostics


от markovood (374 точки)