Проблем при решаване на 1 зад от масиви- Максимална сума на к елемента в н мерен масив.


0

 Може ли някой да ми каже защо ми чупи кода ?

Ето го и него:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Maxsumofkelementa
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            var n = int.Parse(Console.ReadLine());
            var k = int.Parse(Console.ReadLine());
            int Max=Int32.MinValue;
            int S = 0;
            int p;       
            int[] array = new int[n];
            for (int i=1;i< n;i++)
            {
                array[i]= int.Parse(Console.ReadLine());
            }
            for (int i = 0; i <= k; i++)
            {
                for (int j = 0; j < n; j++)
                {
                    if (array[j] > Max)
                    {
                        Max = array[j];
                      p = j;
                    }
                    S += Max;
                    array[p] = Int32.MinValue;
                    Max = Int32.MinValue;
                }
            }
            Console.WriteLine(S);

        }
    }
}


в .NET от krum_41 (0 точки)


Отговори0
Използваш неинициализирана променлива 
  int p;    
, която инициализираш в if и гърми в compile time, защото не се знае по време на компилация дали ще влезе в if-а.

Задай на "p" начална стойност, например 0 - като начален индекс за масив, в началото.

P.S. Само аз ли имам проблеми с логването в системата?